ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

นักเรียนโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจ

05/พ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อยุธยาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันด

04/พ.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน งาน 3 ทศวรรษ น้ำพระ

02/พ.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเ

29/ต.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครู บุคลากร แ

28/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หลักสูตร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หลักสูต

26/ต.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง วินัยน่ารู้

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง วินัยน่ารู้ สู่การเป

26/ต.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
วันปิยมหาราช

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกล ทำพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช2562

25/ต.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันปิยมหาราช

นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุขและคณะครูร่วมงานวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

25/ต.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม