ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยท่านรองวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครู

21/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
การประชุมศิษย์เก่า

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากคณะศิษย์เก่า ซึ่งนำโดยนายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน โรงเร

20/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การมอบอุปกรณ์กีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศน์เทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ร่วมกับศิษย์เก่

20/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยห้องเรียนสีเขียว รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดั

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ฝึกปฏิบัติการเทคโลโลยีทางชีวภาพ

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ฝึกปฏิบัติการเทคโลโลยีชีวภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต จังหวัดปท

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
วิพากย์หลักสูตรและประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวิพากย์หลักสูตรและประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ได้รับโล่รางวัลผู้มีอุปการะคุณต่

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ถ้วยรางวัลชนะเลิศกรีฑาหญิง

ทีมนักกรีฑาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับถ้วยรางวัลชนะเลฺิศ กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี หญิง

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดั

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัลอันดับ 3 เทเบิลเทนนิส อุดรธานีเกมส์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้อันดับสาม การแข่งขันเทเบิลเทนนิส หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม