ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชาติเสือเกมส์ 2562

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันก

13/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (13 กันยายน 2562) นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู  ให้การต้อนรับคณะศ

13/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อบรมโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลจัดอบรมโครงงานคุณธรรมให้แก่นักเรียนโดยการอบรมนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวภษพอน ประภา ศึกษานิเทศ

08/ก.ย./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ต้อนรับคณะครูและนักเรียน

  วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร  ผู้อำนวยการโรงเรียน

03/ก.ย./19 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
สมาชิกยุวกาชาด ม.2 เข้าร่วมพิธีชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ

ในระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2562 คุณครูณัฐชา ชิงชัย ได้นำสมาชิกยุวกาชาด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอยุุธย

02/ก.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
รางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ "ยอดเยี่ยม

ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำโดยครูเพทาย อารียะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้นำกลุ่มน

02/ก.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
AYW CROSSWORD COMPETITION 2019

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดการแข่งขันภายใน ในกิจกรรม AYW CROSSWORD COMPETIT

02/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
โล่เกียรติยศวิทยากรดีเยี่ยม วิทยากรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย

คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูนันทวัตน์ ไวยบุญญา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน

02/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยรับโล่รางวัลระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลทิพย์ ดิษฐอยู่,นางสาววรรณิษา มั่นเหมาะ,นางสาวณัฐวดี ก้อนนาค ม.6/14 และนายกฤษณพงศ์ ชูชื่น

02/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
กีฬาสี62

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี2562

01/ก.ย./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม