ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดพิธีมอบเกียรติบัตร หน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบเกียรติบัตร หน้าเสาธงให้กับนักเรียนต้นแบบและคณะทำง

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังก

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
เข้าร่วมงานการชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 19-24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ส่งตัวแทนยุวกาชาดจำนวน  8 คน และผู้บังคับบัญชา 2 ท่าน

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดมารยาทไทย โครงการ "ธนชาต

20/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
วันเยาวชนแห่งชาติ

    นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพระนคร

20/ก.ย./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใจผูกพัน”

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในงาน “ร้อยความรัก

19/ก.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP สร้างสรรค์

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเป

19/ก.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
เปิดบ้านโรงปูน

ครูพจนา ฉ่ำเฉลิมนำนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโรงปูน

18/ก.ย./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ดวงจิตผูกพัน ปูชนีย์ศรีอยุธยาวิทยาลัย

16 กันยายน 2562 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ ผู้บริหาร ครู ผู

17/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
Advice E-sport rov 2019

นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชยพล วิจารณ์ นายนวมินทร์ พลีบัตร นายยศพนธ

17/ก.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม