ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จักรยานการกุศล ปั่นสานสัมพันธ์เพื่อน้อง ครั้งที่1

ผอ.สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดจักรยานการกุศล ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบางไทรวิทยา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558

15/มี.ค./15 - บางไทรวิทยา
กีฬาสัมพันธ์ บางซ้าย-ลาดบัวหลวง ครั้งที่ 2

กีฬาสัมพันธ์ บางซ้าย-ลาดบัวหลวง ครั้งที่ 2
9 มีนาคม 2558
ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

11/มี.ค./15 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
มหกรรมเปิดโลกการศึกษา L.P.W. OPEN HOUSE

มหกรรมเปิดโลกการศึกษา L P W Open house
ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

11/มี.ค./15 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
Open House 2557

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ

02/มี.ค./15 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ศึกษาดูงาน

นายประดับ ชัยพฤกษ์ ผอ.รร.บางไทรวิทยา นำคณะครูศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556

16/พ.ย./13 - บางไทรวิทยา
แจ้งหัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  แจ้งหัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

13/พ.ย./13 - บางปะหัน
เรียนแจ้งผู้จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)

เรียนแจ้งผู้จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)

12/พ.ย./13 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

11/พ.ย./13 - อยุธยาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักเกณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

06/พ.ย./13 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม