ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี พุทธศักราช 2559

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี พุทธศักราช 2559 โดยส่งเรือเข้าประกวด และมีชุดการแสดงให้

27/ก.ค./16 - ลาดชะโดสามัคคี
Lighting Talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ติดตามและให้กำลังใจกับนักเรียนโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ด้วยนะครับ

26/ก.ค./16 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดสีกุก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ครู บุคลากรและนักเรียน ณ วัดสีกุก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

24/ก.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและออกเสียงประชามติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและออกเสียงประชามติ ที่อำเภอบ

13/ก.ค./16 - บางปะอิน
พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และสวนสนาม

04/ก.ค./16 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนจงกลณี อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอ

02/ก.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต

02/ก.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบางปะอินได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำป

01/ก.ค./16 - บางปะอิน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบางปะอิน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.

27/มิ.ย./16 - บางปะอิน
กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนบางปะอิน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.

27/มิ.ย./16 - บางปะอิน

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม