ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุดมศีล: อบรมขับขี่ปลอดภัย

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดเกรียบและบริษัทฮอนด้า อมรมขับขี่ปลอดภัย 24 กันยายน 2556

14/ต.ค./13 - อุดมศีลวิทยา
ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผอ.ร.ร.ปากกรานพิทยานำคณะครูและนักเรียน

ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผอ.ร.ร.ปากกรานพิทยานำคณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญวัดท่าการ้อง กับท่าน ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู

13/ต.ค./13 - ปากกรานพิทยา
PhachiSchool ร.ร.ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม"

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 15.30 น.  ทีม Cover Dance & B-Boy ของโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ได้รับรางวัล

12/ต.ค./13 - ภาชี-สุนทรวิทยานุกูล
บูชาครูกตัญญูครูเกษียณ ร.ร.บางไทรวิทยา

นายประดับ ชัยพฤกษ์ ผอ.รร.บางไทรวิทยา คณะครูและนักเรียนร่วมงานบูชาครูกตัญญูครูเกษียณ ครูสมรัตน์ จิตรีญาติ และครูจินตนา

11/ต.ค./13 - บางไทรวิทยา
เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2556 ร.ร.ท่าช้างวิทยาคม

ในวันที่ 18 กัีนยายน 2556 สมาคมคนของแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน และกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มอบเกีบรติบัตรเย

10/ต.ค./13 - ท่าช้างวิทยาคม
พอเพียง โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

10/ต.ค./13 - มหาราช-ประชานิมิต
หนังสือเล่มเล็ก ร.ร.ท่าช้างวิทยาคม อบรมการทำหนังสือเล่มเล็ก

ในวันที่ 17-18 กันยายน 2556  นายเจริญ  บัวลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการก

10/ต.ค./13 - ท่าช้างวิทยาคม
โรงเรียนอุทัยรับการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนอุทัยรับการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 15 ส.ค. 2556 ที่ผ่านมา

10/ต.ค./13 - อุทัย
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556

นายคมสัน เปี่ยมชูชาติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑" เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศ

10/ต.ค./13 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
สาคลีวิทยาจัดโครงการทำดีถวายในหลวง

โรงเรียนสาคลีวิทยาดำเนินการจัดโครงการทำดีถวายในหลวง โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 10 ก.ค. 56

10/ต.ค./13 - สาคลีวิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม