ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงงานโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ได้จัดกิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งได้นำเสนอในวันที่ 29 ก.พ.

02/มี.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

02/มี.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
จัดตั้งสภาเด็ก ตำบลปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ร.ร.ปากกรานพิทยา ร่วมกับ อบต.ปากกราน จัดทำโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากกราน  ในวันที่ 29 กพ.2559

01/มี.ค./16 - ปากกรานพิทยา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมเยี่ยมนักเรียนในทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า  ณ โรงเรียนมหาราช"ประชานิมิต"

29/ก.พ./16 - มหาราช-ประชานิมิต
มหกรรมวิชาการโรงเรียนบางปะอิน

โรงเรียนบางปะอินได้จัดมหกรรมวิชาการโรงเรียนบางปะอิน (Bang pa-in Open House) วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

29/ก.พ./16 - บางปะอิน
ร.ร.ปากกรานพิทยา ร่วมกับ ร.ร.ท่าหลวงวิทยานุกูล

ร.ร.ปากกรานพิทยา ร่วมกับ ร.ร.ท่าหลวงวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 12-13 ก.พ.2559 ณ ร.ร.ปากกรานพิ

25/ก.พ./16 - ปากกรานพิทยา
เข้าร่วมพิธีรับมอบจักรยานพระราชทาน

นักเรียนโรงเรียนบางปะอินเข้าร่วมพิธีรับมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๙ กุม

24/ก.พ./16 - บางปะอิน
เวียนเทียนวันมาฆบูชา

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อวัดเซ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

24/ก.พ./16 - บางปะอิน
ทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม อุทยาน ร.2

ทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม อุทยาน ร.2 ตลาดน้ำอัมพวา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

24/ก.พ./16 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม