ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างวินัยป้องกันเชื้อ COVID-19

โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการผไท อุทุมสกุลรัตน์ แจกหน้ากากอนามัยพร้อมให้ความรู้ในการดูแลตัวเองแก่นักเรี

12/มี.ค./20 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
การสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ 2563

วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้

10/มี.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
Math Genius Camp and Study Tour

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่าย Math Genius Camp and Study Tour ให้กับนักเรี

04/มี.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
Bye Bye My Sis ปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ Bye Bye My Sis ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา

04/มี.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุชีพ บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะ

03/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
เลื่อนกำหนดการจัดงาน อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน

ประกาศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
การเลื่อนกำหนดการจัดงาน อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน

03/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย

วันที่ 27 ก.พ.2563 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

03/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
การประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เป็นสถานที่จัดการประชุมาปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการ

01/มี.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ วัดม่วง อุทยานสวรรค์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำโดย คุณครูสุภาพ พึ่งญาติ ปฏิบัติหน้าที่รองฯ และหั

29/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
พิธีมอบใบประกาศและเข็มเด็กดีศรีอยุธยานุสรณ์

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและเข็มเ

29/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม