ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต

02/ก.ค./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบางปะอินได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำป

01/ก.ค./16 - บางปะอิน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบางปะอิน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.

27/มิ.ย./16 - บางปะอิน
กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนบางปะอิน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.

27/มิ.ย./16 - บางปะอิน
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนบางปะอิน ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.

27/มิ.ย./16 - บางปะอิน
การประชุมเครือข่ายชมรมวิชาชีพครู

การประชุมเครือข่ายชมรมวิชาชีพครู

23/มิ.ย./16 - บางซ้ายวิทยา
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ

นายจิระศักดิ์  กลิ่นพิบูลย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 และ ่าที่ร้อยโท ถวัลย์

22/มิ.ย./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
โรงเรียนลาดชะธดสามัคคี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะใ

22/มิ.ย./16 - ลาดชะโดสามัคคี
พิธีเปิดโรงอาหารประชารัฐ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

พิธีเปิดโรงอาหารประชารัฐ ในวันเสาร์ที่18 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

20/มิ.ย./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 

20/มิ.ย./16 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม