ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับโล่อุปนายกสมาคมดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามั

11/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรี

10/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยครูราตรี ยินยอม และคร

10/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ และครูรัชพล ตรีคงคา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน

10/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์
พิธีบวงสรวงในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 472 ของสมเด็จพระสุริโยทัย

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย ครูลัดดา เต็มตุ่ม ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงในวาระคล้ายวั

10/ก.พ./20 - อยุธยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียนและการเลือกตั้งประธานค

08/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ให

08/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมประดับเข็มคนดีศรีเสนา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมประดับเข็มคนดีศรีเสนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรร

08/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวันสำคัญทาง

08/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรม "เปิดบ้านเสนา 62"

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมเปิดบ้านเสนา 62 (Open House) โดยมีการจัดกิจกรรมแ

06/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม