ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยาวิทยาลัย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับประเทศ

15 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุชีพ  บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการ รับ โล่รางวัลและ

16/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ อำลานักเรียน ม.๓ และ ม.๖

      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรีนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ อำลานักเรียน ม.๓ และ ม.๖  ที่จะจบ

15/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.6’62

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (รุ่น115)  โดยมี นายสุ

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.3’62

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 (รุ่น115)  โดยมี นายสม

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
AYW Senior Guide ครั้งที่ 5 เยืือนถิ่น วัดใหญ่ชัยมงคล

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์จิตอาสาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
การประชุมสัมมนา วิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

    เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการปริศนา  สุขสุสาสน์  ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สาม

12/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดOpen House 2020

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ

12/ก.พ./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
ฝึกภาคสนาม นศท. (หญิง) อยุธยาวิทยาลัย

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2-3 (หญิง) เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4

11/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม