ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจ

19/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัลของทีมบาสเก็ตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัลของทีมบาสเก็ตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

19/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีท่านรอง

19/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ชมรมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลหน้าเสาธง  ให้กับ นศท.หญิ

19/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนัก

18/ส.ค./19 - อยุธยานุสรณ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในฐานะกลุ่มเยาวชนนักเรียนตัวคูณ ในโครงการขับเคลื่อนวาระแห่

18/ส.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ค่ายการเรียนรู้ สังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย คุณครูเพทาย อารียะ ห

18/ส.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
การนิเทศติดตาม และเยี่ยมเชิงประจักษ์

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำกลุ่มนักเรียนชมรมมัคนายกอาสา เข้ารับกา

18/ส.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
รับทุนการศึกษา

นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข , นางพิมลรัตน์ ปิ่นแสง , นางพจนา ฉ่ำเฉลิมและคณะครูนำนักเรียนแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเนื่องในวันเ

16/ส.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันแม่

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดกิจกรรมงานวันแม่ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

15/ส.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม