ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับรางวัล IQA AWARD สพม.3

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
English around you

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม English around  you ณ โรงเรียนบา

20/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษ วิชาแห่งโลกอนาคต

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1-3 เมื่อ

20/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้กับนักเรียนจากโครงการธน

20/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อยุธยาวิทยาลัยร่วมส่งกำลังใจความห่วงใยและมิตรไมตรีแก่ชาวจีน

เช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 63) นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน  ร่วม

18/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับประเทศ

15 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุชีพ  บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการ รับ โล่รางวัลและ

16/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ อำลานักเรียน ม.๓ และ ม.๖

      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรีนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ อำลานักเรียน ม.๓ และ ม.๖  ที่จะจบ

15/ก.พ./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.6’62

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (รุ่น115)  โดยมี นายสุ

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.3’62

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 (รุ่น115)  โดยมี นายสม

14/ก.พ./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม