ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดั

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัลอันดับ 3 เทเบิลเทนนิส อุดรธานีเกมส์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้อันดับสาม การแข่งขันเทเบิลเทนนิส หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
Chomsurang Open House 2020

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรม "สารภีรวมใจ เปิดโลกวิชาการ Chomsurang Open House 2020" วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเล่ย์บอลชายหาด

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด รองชิงชนะเลิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธ

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิ

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
โล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้บริหารการศึกษายุคดิสรัปชั่น"

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้บริหารการศึก

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัลชนะเลิศ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัลระดับจังหวัด ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์

เด็กหญิงปาณิสรา แก้วสระแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงกา

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัลชนะเลิศ การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สามารถกวาดรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ประเภทบุคคล แ

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
รางวัลงานตรุษจีนกรงเก่า อยุธยามหามงคล

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ดดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียน การตอบคำถามชิงรางวัล ก

20/ก.พ./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม