ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การนิเทศติดตาม และเยี่ยมเชิงประจักษ์

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำกลุ่มนักเรียนชมรมมัคนายกอาสา เข้ารับกา

18/ส.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
รับทุนการศึกษา

นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข , นางพิมลรัตน์ ปิ่นแสง , นางพจนา ฉ่ำเฉลิมและคณะครูนำนักเรียนแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเนื่องในวันเ

16/ส.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันแม่

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดกิจกรรมงานวันแม่ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

15/ส.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562 “Asean Day Senaprasit 2019”

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562 “Asean Day Senapras

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย “เลิศลักษณ์อักษรา ทัศนาภาษาไทย”

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย “เลิศลักษณ์อักษรา ทัศนาภาษาไทย” โดย

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเ

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นำเสนอและบรรยาย เรื่องแผนเผชิญเหตุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนาโมเดล

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้เข้าร่วมนำเสนอและบรรยาย เรื่องแ

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อบรมเรื่องกฎหมายจราจรและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พ.ต.ท.อชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ สวป.สภ.เสนา มาให้ความรู้หน้าเสาธง แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา"เสนา

15/ส.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 (9 สิงหาคม 2562) ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร

14/ส.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม