ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"  จัดกิจกรรม

13/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อยุธยาวิทยาลัยฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กำกับดูแลการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในโรงเรีย

13/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
นิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการมาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการมาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

13/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
จัดการสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมคว

11/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวช

11/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-

เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนาร

11/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อยุธยาวิทยาลัย ตักบาตรวันปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล

เช้าวันนี้ 9 มกราคม 2563 ณ หน้าอาคารศิริมงคลานันท์ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายสุชีพ บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอย

09/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่  3  มกราคม  2563  นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)  เป็นประธานกิจกรรมวันขึ้นปีใ

08/ม.ค./20 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 74 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครู บุคลากร และนักเร

04/ม.ค./20 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม