ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสันติภาพสากล 2562

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
“จตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 10”

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูเข้

11/ต.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ค่ายคณิตศาสตร์ผสานคุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย

นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดค่ายคณิตศาสตร์ผสานคุณธรรมรักอยุธยาวิทยาลัย  เพื่อ

10/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยฯ

9  ตุลาคม  2562  นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  นายอนันต์  มีพจนา รองผู้อำนวยการ

10/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
รับทุน

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลขอขอบคุณคุณนาฏยา ขวัญเจริญทรัพย์ อดีตนายกสโมสรไลออนส์ภาค 310 - A2 และคุณนิ

07/ต.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
พิธีมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชครู ประจำปี 2562 "

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” พิธีมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชครู ประจำปี 2562 "ร้อยดว

04/ต.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
คารวะและแสดงความยินดี นายภานุ แย้มศรี

4 ตุลาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเ

04/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
English Day Camp

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม English Day Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น แ

04/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาเคมี

3 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิด

04/ต.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม