ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

รร นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีกองลูกเสือเนตรนารีจากระดับชั้นม.1-3 ณ ค่

13/ม.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
ศรราม-น้ำเพชร

12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ความสุขในวันเด็กของพระเอกวอลเลย์เฮ ฮัช ช่า!

13/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
วิ่งผลัด "กรุงศรี อยุธยา คิชูน่า เอกิเด้ง 2020"

วันที่ 12 มกราคม 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักพิมพ์ Maichi สถานีโทรทัศน์

13/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"  จัดกิจกรรม

13/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อยุธยาวิทยาลัยฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กำกับดูแลการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในโรงเรีย

13/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
นิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการมาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการมาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

13/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
จัดการสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมคว

11/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการขยายฐานเยาวช

11/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-

เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนาร

11/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อยุธยาวิทยาลัย ตักบาตรวันปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล

เช้าวันนี้ 9 มกราคม 2563 ณ หน้าอาคารศิริมงคลานันท์ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายสุชีพ บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอย

09/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม