ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสระแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชา

22/พ.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ด้วยระบบ Virtual

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ที่สามารถเรียนคู่ขนานไปกับการเ

09/พ.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยมอบชุด PPE ให้กับ รพ.พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (13 เมษายน 2563) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยนายสุชีพ  บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บ

13/เม.ย./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ป้องกันไวรัส โควิด19

ป้องกันไวรัสโควิด19

04/เม.ย./20 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ผู้บริหารและครูให้กำลังใจและรณรงค์ป้องกันไวนัส Covid-19

วันพฤหับดีที่ 19 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ นำผู้บริหารและตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมกับหน่

25/มี.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ฉีดพ่นน้ำยาป้องกัน Covid-19

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาป้องกัน Covid-19 ที่โรงเรียนจอมสุรา

16/มี.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
อยุธยาวิทยาลัย พร้อมจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

14-15 มีนาคม 2563 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เจ้าหน้าที่สาธารณ

15/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
จดหมายข่าว รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

               14-15 มีนาคม 2563 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับเจ้าหน้าท

15/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยรับการประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ

12 มีนาคม 2563 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ

14/มี.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม