ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การแต่งกายชุดไทย

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การแต่งกายชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์สัปดาห์ที่ ๗

16/ก.ค./18 - อยุธยานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักตะวัน พรวนต้นไทร

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักตะวัน พรวนต้นไทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ได้รับรา

16/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลชม

16/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” คณะผู้บริหาร นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางป

16/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมบันทึกเทปถวาย    พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

16/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่น AYW Local Conservation

12 กรกฎาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่น  AYW  Local

16/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
Senior Guide อยุธยาวิทยาลัย วิทยากรนำเที่ยวศูนย์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ชุมนุม Senior Guide นำโดย คุณครูอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล คุณครูอาสยา

16/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีหล่อเทียนจำพรรษา

นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีหล่อเทียน

16/ก.ค./18 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรม บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนบางปะหัน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสมนึก จุ้ยดอนกลอย ได้ร่วมเดินทางไ

16/ก.ค./18 - บางปะหัน

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม