ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ทำบุญครบรอบ 68 ปี

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 68 ปี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 25625 ณ หอประชุ

24/พ.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะกระบวนการคิด

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะกระบวน

23/พ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

23/พ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน มูลนิธิพริ้มพวงแก้ว

วันที่ 22 - 28 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน มูลนิธิพริ้มพวงแก้ว โดยการสนับสนุ

23/พ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
“วันอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์”

เนื่องในวันที่ 21 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันอนิจกรรม ของอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์ 

23/พ.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการสถานศึกษา

   วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประเมิน

22/พ.ค./19 - วัดโพธิ์ผักไห่-เวชพันธุ์อนุสรณ์
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน และเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ดร.วาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน บุคลกรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิ

20/พ.ค./19 - วัดโพธิ์ผักไห่-เวชพันธุ์อนุสรณ์
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.วาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่

20/พ.ค./19 - วัดโพธิ์ผักไห่-เวชพันธุ์อนุสรณ์
การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.วาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวมณฑวรรณ ฤทธิจันทร์ นายพุฒินาท ปัตถานัง ว

20/พ.ค./19 - วัดโพธิ์ผักไห่-เวชพันธุ์อนุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม