ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อม

07/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน

วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กา

07/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

07/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
โครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนา เข้าให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักเรียนโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"

06/ส.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การตรวจสอบและประเมิน ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดการตรวจสอบและประเมิน ปีการศึกษา 2562 เพื่อขอมีวิท

06/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง

06/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต

06/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
การนิเทศการศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับการนิเทศการศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ

04/ส.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
การประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมรับการประเมิน และเป็นสถานที่จัดการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธ

04/ส.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนตอ

04/ส.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม