ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชมรม TO BE NUMBER ONE รับเสด็จทูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

18/ต.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.19 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ

16/ต.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
การประเมิน นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

14/ต.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา จำนวน 125,000 บาท

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ขอขอบคุณสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์  บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา จำนวน 125,000 บาท
 

14/ต.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
พลตำรวจโทจิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 มอบเงิน

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับมอบเงิน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงบ้านพักครูพระราชทานหลังสุดท้าย

14/ต.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น.

14/ต.ค./20 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม