ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 นางสาวิตรี เศรษฐกุลวดี หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ พร้อมด้วยครูประจำชั้นห้องเรียนพิเศษ และ

18/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
โครงการพลังงานสัญจร ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) หน่วยงานในสังกัด บริษัท ปตท.

18/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศศิลปกรรม อันดับที่ 2

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบ

18/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
เวียนเทียนวัดสะพานนาค 1 ใน 5 วัดในโรงเรียน

นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้

18/ก.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
แห่เทียนพรรษา

รร.ท่าหลวงวิทยานุกูลจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

18/ก.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมค่ายผู้นำ

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลจัดอบรมค่ายผู้นำ

18/ก.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายนอก รอบ

14/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเ

14/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธ

14/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การบรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมายจราจร

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ร.ต.อ.พิชัย สนเอี่ยม งานจราจร สภอ.เสนา และคณะ บรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมายจราจร และการขับข

14/ก.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม