ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

16/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
พิธีบวงสรวงบูรณจิตรกรรมภายในพระอุโบสถและพระวิหารพระพุทธไสยาสน์

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูและ

16/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
แข่งขันกีฬาภายใน รร หอวังนนท์

แข่งขันกีฬาภายใน รร หอวังนนท์

16/พ.ย./18 - ราชวินิต-นนทบุรี
นักศึกษาวิชาทหาร ชมการสาธิตการจัดหน่วยทหารม้า ณ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้พาตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธ

15/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
ค่ายลูกเสือ ม.2 ปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที

15/พ.ย./18 - อยุธยาวิทยาลัย
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

14/พ.ย./18 - บางซ้ายวิทยา
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น.

14/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่  2  ปี 2561 โดยมี นายวรากร

13/พ.ย./18 - อยุธยาวิทยาลัย
นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชุดหญิ

13/พ.ย./18 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม