ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมงานวันเด็ก

ร่วมงานวันเด็ก

22/ม.ค./19 - ราชวินิต-นนทบุรี
ครูผู้สอนดี

ครูผู้สอนดี

22/ม.ค./19 - ราชวินิต-นนทบุรี
งานเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้

งานเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้

22/ม.ค./19 - ราชวินิต-นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพ

21/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุส

21/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
“เปิดบ้าน (Open House) นิทรรศการอยุธยานุสรณ์ 61” ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธาน

21/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
งานต้อนรับปีใหม่ 2562 ของบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการเปิ

21/ม.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
114 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน

รับสมัคร 22 มกราคม เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย www.ayw.ac.th  

21/ม.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
นักเรียนแข่งขันครุวิชาการ ครั้งที่ 7

วันที่ 16 มกราคม 2562 นักเรียนของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

21/ม.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม