ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธ

นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลและครูนฤเบศร์ นิยมทรัพย์เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณพร้อ

24/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ค่ายวิทยาศาสตร์ 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

20/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
ครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ นำนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 12 คนเข้ารับเกียรติบัต

20/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต 2561อ

ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต แด่รองผู้อำนวยการ และครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 / รองบุญเชิด คล้ายเพชร / ครูอาคม ตรีเ

18/ก.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อบรมโรงเรียนวิถีพุทธ

นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลและนายนฤเบศร์ นิยมทรัพย์ตัวแทนครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัต

18/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันเยาวชน

14 กันยายน 2561 ครูนิวัตร ว่องธัญญากรณ์และนางสาวชนัดดา เทียนฤกษ์นำนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติแล

17/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
จัดงาน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดงาน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำ

14/ก.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
หล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ร่วมกันหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศ

14/ก.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
กิจกรรม "วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย"

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้เรียนตร

14/ก.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
อ.ร.รวมใจ ระลึกพระคุณแม่ งานวันแม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนน

14/ก.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม