ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดพานพุ่มสักการะ

 นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเ

29/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเย

29/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Special Program) (Bronze

กิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (The National OBEC English Debate Competition 2019

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทห้องเรียนทั่วไป (General

กิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (The National OBEC English Debate Competition 2019

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง ห้องเรียนเครือข่ายเขตปริมณฑลและภาคกลางและสถาบัน

27/ส.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ประเมินโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ด้วยจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการประเมิน "โรงเรียนคุณธรรมนนทบ

27/ส.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล เป็นประธานปิด

26/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมสังคมปริทรรศน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

26/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม