ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
เตรียมน้อมนนท์เกมส์ ครั้งที่ ๓๙

   วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.ธงชัย  เย็นประเสริฐ

19/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม

17/ธ.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยกสรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยกสรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เดินทางไปเยี่

16/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

         เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

14/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

         เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู

14/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เด็กชายณัฐวรรธน์ มณีส่งศรี และเด็กชายพล รุ่นประพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เด็กชายณัฐวรรธน์ มณีส่งศรี และเด็กชายพล รุ่นประพันธ์

14/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๘ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นางสาวกรองกนก กะการดี, นางสาวญาดา โ

13/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒๐ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นางสาวกรองกนก กะการดี, นางสาวณฐา เ

13/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม