ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับท่านสุรชาติ เครือศร

14/พ.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิด

12/พ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3-10 พฤษภาคม 2563

12/พ.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563นางนฤนันท์ เพชรสุุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และคณะ ตรวจเ

08/พ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เปิดระบบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา

08/พ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
รับสมัคร ม. 1 และ ม. 4 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรับสม้ครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4

กรุณากรอกข้อมูลการสมัครเรียน  ม. 1 และ ม. 4  :   

03/พ.ค./20 - โพธินิมิตวิทยาคม
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี และคณะครูพร้อม ดร.สุรชาต

23/เม.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุดแต่ละวิชา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุดแต่ละวิชา

09/เม.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
”ป้องกันไวรัส Covid -19”

นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลายบาง พร้อมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าท

27/มี.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ศึกษาดูงานการบริหารงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ณ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู

09/มี.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม