ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
การประเมิน "โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน"

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมกา

24/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ระหว่างวันที่

24/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ

23/ส.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
คณะผู้บริหาร และกรรมการกลุ่มการบริหารวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว

22/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่

21/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ "เติมบุญลูกสวนนนท์" นำโดยคณะรพีจรัส

คณะผู้บริหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แขกผู้มีเกียรติ คณะครู บุคลากรและนักเรียน นำโดยคณะ "รพีจรัส" ร

21/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
แสดงความยินดี

กิจกรรมนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษ

20/ส.ค./19 - ศรีบุณยานนท์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดกิจกรรม "ไหว้ครู ครอบครู

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธ

15/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรี

14/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมคณะผ

13/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม