ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เตรียมความพร้อมสู่การสอบ PAT7.4 ภาษาจีน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการ “ติวสอบ PAT7.4 ภาษาจีน” ให้กับนักเรียนชั้

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนักเรียนเป็นผู้นำร่วมกิจกรรมการ

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Big cleaning Day ต้านเชื้อไวรัสโคโรนา

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี   ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนทุกชั้นเรียน ทำความสะอา

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชายและหญิง

วันที่ 26 มกราคม 2563 นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วย รองฯสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผ

03/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ต.อ.น.น. สนามสอบโอเน็ต ม.3

     วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นายสุวพันธ์  ผลวงศ์ , นางนาฏธยาน์  รอด

03/ก.พ./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการ

01/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กล่าวต้อนรับและชี้แจงแนวก

01/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

       ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วม

01/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม