ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

      โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชก

04/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
จดหมายข่าวพิธีเทิดพระเกียรติ

นางนิติวัลย์ ฟักสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ร่วมพิธีท

04/ธ.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดโครงการค่ายคุณธรร

04/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดโครงการค่ายคุณธรร

04/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

      โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปี

02/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

 โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  เป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง  ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเปิดสอบพร้อมกันกับสนามอื่น ๆ ทั่วประเท

01/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

     โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) โดยมีพ

29/พ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
อบรมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  จัดกิจกรรมอบรม  TO  BE NUMBER ONE   และห้องเรียนสีขาวปลอดสาร

29/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์และคณะครูได้จัดกิจกรร

28/พ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นำโดยรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม นายอนุวัฒน์ ช้างแจ้ง

28/พ.ย./19 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม