ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Special Program) (Bronze

กิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (The National OBEC English Debate Competition 2019

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทห้องเรียนทั่วไป (General

กิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (The National OBEC English Debate Competition 2019

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง ห้องเรียนเครือข่ายเขตปริมณฑลและภาคกลางและสถาบัน

27/ส.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ประเมินโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ด้วยจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการประเมิน "โรงเรียนคุณธรรมนนทบ

27/ส.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล เป็นประธานปิด

26/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมสังคมปริทรรศน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

26/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมสนทนากลุ่มในโครงการวิจัย เรื่อง “

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 คุณครูสิริภัทร์ลดา เพชรมงคลเวชน์ คุณครูศิริรัตน์ ด้

26/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เตรียมน้อมนนท์ มินิมาราธอน ครั้งที่2

   วันที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รีบเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.ธงชัย  เย็นประเสร็ฐ นายก

26/ส.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

    วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้า นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจก

26/ส.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
สัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในหัวข้อ"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานห้องสมุด)  จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม  2562 

24/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม