ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
เข้าร่วมพิธีรับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2019

          นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมพิธีรับรางวัล

18/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
เตรียมน้อมนนท์นิทรรศ'๖๒

   วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ โดยมีนายสุรชาติ  เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ เป

14/ก.พ./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ผู้อำน​ว​ยการ​และคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษา​วิชา​ทหาร​ชาย

          วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2563 นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าระดั

12/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์

นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขัน

12/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนเข้ารับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ใน

11/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันมาฆบูชา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ในโอกาสวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕

11/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒน

11/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทยระดับชาติ

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร

11/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
คนดีศรีเทพฯ นนท์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร "คนดีศรีเทพฯ นนท์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลั

11/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

 งานคณะสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยคณะปิยราชบพิตร เป็นตัวแทนจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ดอกไม้สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก แก่

11/ก.พ./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม