ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นน

22/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ชาคริส ภู่งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบ

22/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวิชา Independent Study (IS

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการ

22/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และบุคคล นา

22/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวิชา Independent Study (IS

     ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ

22/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางศิริลักษณ์ จัทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ เป็นประธานก

22/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

           นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ป

20/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์

               นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและของขวัญ ให้กับนักเรียนที่ได

20/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
โครงการบริการวิชาการ แนะแนวเพื่อพบทางก้าวย่างสู่รั้วรัตนาธิเบศร์

                โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี โดยงานแนะแนว จัดโครงการบริการวิชาการ แนะแนวศึกษาต่อเพื่อเป็นการป

20/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
งานนิทรรศการวิชาการ “SHOW PROUD” ชาวรัตนาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิ

18/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม