ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิง

21/ต.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบ

17/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน​ ภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา 2562

นายเธียรชัย​ แสงชาตรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์​ นนทบุรี​ มอบหมายกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดค่ายพัฒนาพฤติกรรมน

17/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุน ม.ท.ศ.

17/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการ IT Training สู่ความเป็นสากล ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการสร้างสื่อ E-learning ด้วย Google site ในโครงการ IT Training สู่ควา

09/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
“การอบรมแกนนำ Zero waste school DSN’’

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายงานสิ่งแวดล้อม  กลุ่มบริหารงานทั่วไป อบรมแกนนำนักเ

09/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การอบรมพัฒนาบุคลากรในเครือเทพศิรินทร์-รำเพยเกม”

“ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยกลุ่มบริหารและคณะครูเข้าร

09/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ทัศนศึกษา "ตันแลนด์ : ดินแดนแห่งความสมดุล"

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษ

09/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนของลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนของลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประ

09/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม "

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม "หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพครูให้เป็นซุปเปอร

09/ต.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม