ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูใหม่ในเครือข่ายเทพศิรินทร์

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้ส่งข้าราชการครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม

05/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายนักวิทย์คิดอนุรักษ์

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียน

05/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.

05/พ.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
เรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยTianjin

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนจำนวน 8

29/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากลและการเตรียมการประก

29/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพบนกำแพง โครงการ “รด. SMART ฉลาดคิด

งานนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำทีมนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมการประก

29/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มสาระการเรียนรู้การง

24/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คุณครูชิตพงษ์ ชูแสง นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้

24/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คุณครูชิตพงษ์ ชูแสง นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้

24/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์ 2562 "Debsirin Knowledge

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คุณครูอริยา ชูวิจิตร นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

23/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม