ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ค่ายภาษาฝรั่งเศส “Mon inspiration,c’est le français”

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จัดกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส “Mon inspiratio

10/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์โดยมี นายภานุ

10/ก.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร

09/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคล พร้อมคณะครู โรงเร

09/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  นางศิริ

09/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รวมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี กระทรวงพลังงาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานโครงการเพิ่

06/ก.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย

06/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประจำปีการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย

06/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมเตรียมการดำเนินงาน กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23

เมื่อพุธวันที่ 4 กันยายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนก

05/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ฟุตซอล)

ทีมฟุตซอลโรงเรียนปากเกร็ด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

04/ก.ย./19 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม