ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
"เทพฯ นนท์เกมส์" ครั้งที่ 22

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "เทพฯ นนท์เกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ

23/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทำการฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด

23/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
นักเรียนชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

                   นักเรียนชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน

20/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
มหาวิทยาลัยครูกว่างซี

    วันพฤหัสบดี ที่๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้เข้าร่วมก

20/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระด

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

            ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ  ร่วมพิธีมอบโล่เ

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะครู บุคลากรและนักเรียนคณะ“พฤกษาขจี” ร่วมกิจกรรม ตักบาตรวันพุธ “

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะครู บุคลากรและนักเรียนคณะ“พฤกษาขจี” ร่วมกิจกรรม   ตักบาตรวันพ

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ผู้บริหาร     ใ

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม