ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
อบรม Ipad in Classroom โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่  13  กันยายน  2562  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี         โดยกลุ่มสาระการเร

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  ควบคุมการปรับปรุงสนาม

17/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล เข้าร่วมพิธีมอบป

13/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประเมินผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบ

11/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมค

11/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เพื่อแสดงความจงร

11/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นางเบญจมาศ  ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

11/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เข้าค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์

   วันที่ 4-6 กันยายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดยนายชลัท  ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้

10/ก.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

     วันที่ 4-6 กันยายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดยนายชลัท  ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก

10/ก.ย./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จัดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้นักเ

10/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม