ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี         เป็

29/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยก

29/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานก

29/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

       เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีได้รับ

29/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

       เมื่อวันที่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร

29/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน   สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เดินทางไป    ศึกษาดูงาน

29/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการส่งเสริมความรู้สู่ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้จัดโครงการเสริมความรู้สู่ O - NET เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทาง

28/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำสรุปรายงานผล

27/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.5

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.5/1 - ม.5/3 เดินทางไปศึกษา   แหล่งเรียนรู

27/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีเข้ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

                  วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เป็นประธานในการจ

25/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม