ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
รับโล่รางวัลหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2558

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมรับโล่รางวัลหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2558

28/ม.ค./16 - นนทบุรีพิทยาคม
โรงเรียนเป็นศูนย์การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนเป็นศูนย์การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

28/ม.ค./16 - นนทบุรีพิทยาคม
ศอ.ปส.ย.ต้านภัยยาเสพติด

พิธีเปิด

โครงการ 

ศอ.ปส.ย.ต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ต้านภัยยาเสพติด

28/ม.ค./16 - นนทบุรีพิทยาคม
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

28/ม.ค./16 - ปากเกร็ด
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันครูปี 2559

โรงเรียนปากเกร็ดได้จัดกิจกรรม
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และบำเพ็ญประโยชน์
เนื่องในวันครู ประจำปี 2559

25/ม.ค./16 - ปากเกร็ด
กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด  นำทีมโดย ครูปริญญา พวงจันทร์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประ

07/ม.ค./16 - ปากเกร็ด
ประเมินครูผู้ช่วย

วันที่ 22 ธันวาคม เวลา14.00 - 18.20 น.

26/ธ.ค./15 - ราษฎร์นิยม
กิจกรรมพี่พบน้อง

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 - 15.30 น.

26/ธ.ค./15 - ราษฎร์นิยม
กิจกรรมสัปดาห์คริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนราษฎร์นิยม จัดกิจกรรมสัปดาห์คริสต์มาสเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ

26/ธ.ค./15 - ราษฎร์นิยม
รางวัล"บุคคลต้นแบบตัวอย่าง สาขา"ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
นายนพรัตน์  จั่นเพ็ชร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด  

03/ธ.ค./15 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม