ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
นักเรียนและคุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะ

นักเรียนและคุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะ “ด้วยรักและศรัทธา น้อมวันทาบูช

20/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คุณครูชมมงคล จวงจ่าย ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ AFS

คุณครูชมมงคล  จวงจ่าย เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ได้รับเกียรติ   ร่วมเป

20/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ "SKN: Passion to Career

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวย

20/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
2562 คุณเอกวัฒน์ ไทยวัฒน์ ผู้บริหารโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน American

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คุณเอกวัฒน์ ไทยวัฒน์ ผู้บริหาร

20/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมงาน 2019 YEOSU

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนว

19/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน    ในพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการเป็นพิ

18/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่าย DekCom Mini Camp “พี่สอนน้อง” ครั้งที่ 7

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย DekCom Mini C

18/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประชุมสัมมนาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะครู พร้อมผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประมาณ 100 คน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาสภาพัฒนาเศรษฐ

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมเตรียมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  เป็นประธานในการประชุม

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม Languages Fun Day Camp 2019 “5 Languages, 5 Culture”

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  เป็นประธานเปิดงาน

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม