ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
อบรม OBECQA

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 อบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ.

08/พ.ค./17 - ราษฎร์นิยม
บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน

บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่

05/พ.ค./17 - นนทบุรีพิทยาคม
บรรยากาศการรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน

บรรยากาศการรับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

05/พ.ค./17 - นนทบุรีพิทยาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษ

28/เม.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 

28/เม.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ม.3 และ ม.6

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการ

11/เม.ย./17 - นนทบุรีพิทยาคม
พิธิรดน้ำดำหัว

เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 2560

11/เม.ย./17 - นนทบุรีพิทยาคม
บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

ตามที่วัดบางไผ่ ได้จัดกิจกรรม "บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ"

11/เม.ย./17 - นนทบุรีพิทยาคม
การจับฉลากเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึ

07/เม.ย./17 - รัตนาธิเบศร์
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4 ปี 2560

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท

05/เม.ย./17 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม