ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ศึกยอดมวยโลก WBA-PABA โครงการหารายได้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

"เจ้าขาว" ถิรชัย กระทิงแดงยิม ซูเปอร์แชมป์ PABA รุ่นเวลเตอร์เวต 147 ปอนด์ และอันดับ 5 สมาคมมวยโลก WBA ได้คิวก

20/ส.ค./15 - นนทบุรีพิทยาคม
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล วิชาภาษาไทย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

17/ส.ค./15 - นนทบุรีพิทยาคม
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

 

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558

28/ก.ค./15 - นนทบุรีพิทยาคม
"Big Cleaning Day"

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนปากเกร็ดได้จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"  

13/ก.ค./15 - ปากเกร็ด
โครงการค่ายธรรมะโรงเรียนศีล 8

โรงเรียนปากเกร็ด นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายธรรมะโรงเรียนศีล 8 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วันอังคารที่ 16 มิ.ย.58 8.30-

29/มิ.ย./15 - ปากเกร็ด
ตลาดนัดพอเพียง

   ด้วยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม มีเป้าหมายในการส่งเสริมสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเพรียงกับการอนุรักษ์พลังง

20/มิ.ย./15 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม