ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563 

30/ม.ค./20 - นนทบุรีพิทยาคม
จังหวัดสะอาด

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู งานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Ze

30/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมงานแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา อบจ.เกทส์ ครั้งที่ 3

วันที่  มกราคม 2563
กิจกรรม การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จอบจ.เกมส์ ครั้งที่ 3

28/ม.ค./20 - นนทบุรีพิทยาคม
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น วันครู ประจำปี 2563

   รางวัลครูผู้สอนดีเด่น วันครู ประจำปี 2563

28/ม.ค./20 - นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

          นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ด้วยโรงเรียนรัตนา

27/ม.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขัน boardgames start up ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

          วันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้เข้าร่วมการแข่งขัน boardgames start up ระดับมัธยมศึกษาและประกา

27/ม.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

          คณะผู้บริหารและคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์เข้าร่วมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

27/ม.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมวันตรุษจีน ๒๕๖๓

     วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัด

26/ม.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม