ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
แสดงความยินดี

กิจกรรมนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษ

20/ส.ค./19 - ศรีบุณยานนท์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดกิจกรรม "ไหว้ครู ครอบครู

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธ

15/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรี

14/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมคณะผ

13/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับการสนับสน

13/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันอาเซียน "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" 8 สิงหาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนขึ้น ตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม 2562 เพื่อให้น

13/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

13/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผ

13/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สั

13/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม