ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุ

12/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แสดงความยินดีในโอกาสที่   นางภัญญภา อินทรป

12/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม "เติมบุญลูกสวนนนท์"

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงานและบุคคล นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มก

12/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายเครือข่ายรำเพย ครั้งที่ ๑๐

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  นำนั

09/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ดำเนินโครงการท

07/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดโครงการค่ายคุณธรร

07/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุ

07/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  เป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง  ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเปิดสอบพร้อมกันกับสนามอื่น ๆ ทั่วประเทศ

07/ธ.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

      โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชก

04/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
จดหมายข่าวพิธีเทิดพระเกียรติ

นางนิติวัลย์ ฟักสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ร่วมพิธีท

04/ธ.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม