ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ประชุมสนทนากลุ่มในโครงการวิจัย เรื่อง “

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 คุณครูสิริภัทร์ลดา เพชรมงคลเวชน์ คุณครูศิริรัตน์ ด้

26/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เตรียมน้อมนนท์ มินิมาราธอน ครั้งที่2

   วันที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รีบเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.ธงชัย  เย็นประเสร็ฐ นายก

26/ส.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

    วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้า นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจก

26/ส.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
สัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในหัวข้อ"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานห้องสมุด)  จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม  2562 

24/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประเมิน "โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน"

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมกา

24/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ระหว่างวันที่

24/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ

23/ส.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
คณะผู้บริหาร และกรรมการกลุ่มการบริหารวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว

22/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่

21/ส.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ "เติมบุญลูกสวนนนท์" นำโดยคณะรพีจรัส

คณะผู้บริหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แขกผู้มีเกียรติ คณะครู บุคลากรและนักเรียน นำโดยคณะ "รพีจรัส" ร

21/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม