ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรี  พล.อ.

14/ม.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
นักเรียนพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเลิศ คำกล่อม 

13/ม.ค./20 - นนทบุรีพิทยาคม
TNS OPEN HOUSE

    วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เข้ารว่มพิธีเปิด

12/ม.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
กิจกรรมการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน เหนือท้องฟ้าของประเทศไทย ในวันพฤหัสบด

11/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส <<Allez en France!>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส  <<Allez en France!>> ป

10/ม.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Happy new year 2020 & Merry christmas

  วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เป็นประธานกิจกรรม

28/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี  จัดงานวัน “ศรัทธาผาสุก”      เพื่อแสดงถ

27/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คุณครูวสันต์ ผ่องปัญญา

   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คุณครูวสันต์ ผ่องปัญญา เป็นผู้แทนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบกระเช้าส

27/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ  กลุ่มการบริหาร

27/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม