ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืนของลูกเสื้อสามัญรุ่มใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการ

05/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดกิจกรรมทัศนศึก

05/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
English & Chinese Day Camp 2019

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดค่าย English & Chinese

03/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 งานระดับชั้นและครู

03/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
มุทิตาคารวัญชลี...แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดงาน "มุทิตาคารวัญชลี...แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์" ประจำปี ๒๕๖๒ ในโอกาสเกษียณอายุราชการของข

03/ต.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีมุทิตาคารวะ ปีการศึกษา 2562 “ด้วยรักและศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดพิธีมุทิตาคารวะ 2562 “ด้วยรักและศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู

26/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วันสันติภาพสากล 2562

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร

22/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีอำลานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีอำลานักเรียนของข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖ ท่าน ประกอบด้ว

22/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม