ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี

          นายปิติ  ยางกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศ

29/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โครงการอบรมห้องเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด และอบายมุข

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมนักเรียนแกนนำโครงการอบรมห้องเรียน

28/ก.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

18 กันยายน 2563 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  นำโดย นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปร

28/ก.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ร่วมบริจาคโลหิต

 นายเทียนชัย แสงชาตรี มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียนนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลพระน

28/ก.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

28/ก.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

           โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัดระดับประเทศ ซ

25/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

                  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ

25/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ

          กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมิน

25/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ให้การต้อนรับโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

24/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.

18/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม