ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานส่งเสริมประชาธิปไตยโดยคณะกรรมการบริหารนักเรี

14/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จัดการแข่งขันศ

14/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดย นายปิติ  ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและครูร่วมกัน

09/พ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี เมืองกุ้ยหลิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ คุณครูสุมาลี บัวเล็ก และ คุณครูพิมนภา โสภาก

08/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์และคณะครู ได้ส่งนักเรียนเข้าร่ว

08/พ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์และคณะครู ได้ส่งนักเรียนเข้าร่ว

07/พ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

07/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีบุณยานนท์

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการ

06/พ.ย./19 - ศรีบุณยานนท์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูใหม่ในเครือข่ายเทพศิรินทร์

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้ส่งข้าราชการครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม

05/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายนักวิทย์คิดอนุรักษ์

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียน

05/พ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม