ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมงาน 2019 YEOSU

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนว

19/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน    ในพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการเป็นพิ

18/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่าย DekCom Mini Camp “พี่สอนน้อง” ครั้งที่ 7

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย DekCom Mini C

18/ก.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การประชุมสัมมนาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะครู พร้อมผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประมาณ 100 คน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาสภาพัฒนาเศรษฐ

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมเตรียมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  เป็นประธานในการประชุม

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม Languages Fun Day Camp 2019 “5 Languages, 5 Culture”

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  เป็นประธานเปิดงาน

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบรม Ipad in Classroom โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่  13  กันยายน  2562  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี         โดยกลุ่มสาระการเร

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  ควบคุมการปรับปรุงสนาม

17/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล เข้าร่วมพิธีมอบป

13/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประเมินผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบ

11/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม