ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมบุคลากร คณะกรรมกา

22/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
๒๖ ปี แห่งเกียรติภูมิ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเ

21/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตร "คนดีศรีเทพฯนนท์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีมอบเกียรต

19/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้ นางณัฐยา บรรจงกิจ และนักเรียน

19/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นางเบญจมาศ  ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในนามของโรงเรียนเทพศิริน

19/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายเธียร แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่

19/ม.ค./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รับรางวัลเชิดชูเกียรติวันครู ปี 2562

ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านรองฯ ธีรพล  จํานงนิจ 

19/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ว่าที่  ร.ต.วันชัย  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนด

18/ม.ค./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
ทัศนศึกษา บูรณาการค่ายวิชาการ ตามรอยพ่อ ให้พอเพียงและยั่งยืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับ

18/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
ทัศนศึกษาค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่  11 มกราคม 2562 นักเรียนชั้น ม.4/1- ม.4/4, และ  ม. 4/11

18/ม.ค./19 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม