ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

   วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เปิดภาคเรียนที่ 1/ 2563 โดยจัดการเรียนการสอนในวิ

02/ก.ค./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประเมินคุณภาพภายในสถ

30/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสี

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสี ปีการศึกษา 2563

29/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รำลึกชาตกาล...พระสุนทรโวหาร (ภู่)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมรำลึกชาตกาล...พระสุนทรโวหาร (ภู่) เพื่อสดุดีและเผยแ

29/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รำลึกชาตกาล...พระสุนทรโวหาร (ภู่)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมรำลึกชาตกาล...พระสุนทรโวหาร (ภู่) เพื่อสดุดีและเผยแ

29/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่3/2563

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้เข้า

26/มิ.ย./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  พร้อมด้วยคณะครู  และกรรมการห้องเรียนพิเศษ เข้าร่วมพิธีล

25/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รับมอบเจลแอลกอฮอล์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

     วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นางนันทนา  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี และตัวแทนครู

24/มิ.ย./20 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ชุมชนร่วมจิตอาสา รักษ์โรงเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ อัจ

22/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

นายเธียรชัย แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ  นางสาวมิรินทร์รัช  ช

22/มิ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม