ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศต่างๆ

ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน 2564 

24/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบแรก

รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

12/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ตอน “Power of Youth”

09/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งท

04/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายและดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.

03/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 27  ตุลาคม 2563  ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3และคณะศึกษานิเท

29/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แสดงความยินดีแก่ ผู้อำนวยการอภิรักษ์ กงทอง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายสรุชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและแสด

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม