ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

            ด้วย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ แล

22/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมชี้แจงการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 18 มกราคม 2562 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมช

18/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

รายชื่อนักเรียนผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั

15/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41

          ด้วย บริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 41 "English Clinic

10/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ การอบรมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

            ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดการอบรม เรื่อง "การจัดทำ Logbook (PLC) เพื่อใช

10/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ

08/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 (

            ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "กรณีศึกษาเกี่ยวกับ

08/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ

08/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 โรงเรียนผักไห่ "

ติดต่อรับเอกสารได้ที่โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ตั้งแต่วันที่ 7-17 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น.-16.30 น.ตามวันและเวลาราช

07/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม