ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.

13/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุทกภัย

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี - พระนครศรี

08/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรม SBAC NONTHABURI OPEN HOUSE "Best Professional"

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

08/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ช่องทางการรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."

     ขอเชิญผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."

07/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม