ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.๓

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นักศึกษาก

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วิทยากรลูกเสือ สพม.3 แสดงความยินดีแด่ ผอ.สพม.3 ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย ปิ่นทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะวิทยากรลูกเสือสำนักงาน

22/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น.

22/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรม, กิจกรรม โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์

            ตามที่ สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น มีหลักสูตรการอบรมที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว จำนวน ๖ หลัก

22/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประเมิน

21/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประเมิน

21/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
รายการคำขอ ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม