ข่าวประชาสัมพันธ์
สพม.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

18/ส.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
p

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

18/ส.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
p การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEPE

การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEPE Online)

17/ส.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 

15/ส.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม