ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาดูงานตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

25/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2560

โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2560

ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560

22/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร

21/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

20/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ประชุมผู้บริหารภายใน สพม.3 ครั้งที่

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

20/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ประชุมระดมความเห็นการรับนักเรียน

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

20/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.

16/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
อาจารย์พนิดา วิชัยดิษฐ์ กับเด็กนักเรียน

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม