ข่าวประชาสัมพันธ์
กาประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 4/2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี -พระนครศรีอยุธยา) ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที

17/ต.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น.

16/ต.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี - พระนครศรี

16/ต.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
เชิญชมการถ่ายทอดสด ตามรอยพระยุลบาท สร้างโอกาส สร้างความมั่นคงฯ

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม