กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมส่งผลงานด้สนการอนุรักษ์เข้ารับ "รางวัลลูกโลกสีเขียว

สถาบันลูกโลกสีเขียวจัดการประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 

01/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครโรงเรียนนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

โครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน

25/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ศาลแพ่ง ได้มีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ศาลแพ่งมีคำสั่งเป็นบุคคลที่กำหนด

09/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วทประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2558

09/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประชาสัมพันธ์พันธ์รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

09/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ชีวิตวัยว้าวุ่นมีคุณค่า ด้วยหลักสูตร

   โครงการ "ชีวิตวัยว้าวุ่นมีคุณค่า ด้วยหลักสูตร สื่อสร้างปาฏิหารย์แห่งการตื่น"

09/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม