กลุ่มอำนวยการ
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

27/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education  และสถาน

27/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ (Bike for Mom)

14/ส.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่น 2

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

10/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม