กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

14/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560  ในระหว่างวันที่  2 - 5  มิถุนายน

14/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560

ประกาศรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ พฤษภาคม 2560 ผ่านทางอีเมล์ ...

08/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Energy Mind Award 2017 ประจำปี 2560

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เข้า

08/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รักษ์ทรัพยากรน้ำ

ด้วย การประปานครหลวง (กปน.)ได้จัดโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รักษ์ทรัพยากรน้ำ" และได้เชิญชวนโรงเรียนระดับชั้นมั

01/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี

27/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

27/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education  และสถาน

27/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ (Bike for Mom)

14/ส.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม