กลุ่มอำนวยการ
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณส

15/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์งาน Study in Hong Kong Education Fair

สถานกงสุลใหญ่  ณ   เมืองฮ่องกง   ได้มีหนังสือแจ้งว่า ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 8 แห่ง ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่

15/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองนนท์ ประจำปี พ.ศ.2560

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองนนท์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

 

15/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเผยแพร่เกมกีฬาเพื่อการศึกษา  “ครอสเวิร์ดเกม”   เกมกี

15/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation)

ขอเชิญน้องๆ ม.ต้น ม.ปลาย และอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2

09/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขยายเวลารับสมัครครูผู้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ที่มีคุณภาพ ส่งผล

25/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการฝึกอบรมการออกแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตร ASEAN CURRICULUM

สมาคมการอ่านเขียนเรียนรู้แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตร ASEAN CURRICULUM

25/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนา

03/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เปิดรับสมัครนิสิตศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศษสตรบัณฑิต  สาขา

03/เม.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม