กลุ่มอำนวยการ
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

      สพฐ.ได้จัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ขึ้น

19/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์

09/ส.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
TISCO Financial Camp ออมก่อนใช้ สร้างวินัยการเงิน

TISCO Financial Camp  ออมก่อนใช้ สร้างวินัยการเงิน

09/ส.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่า สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ จะรับสมัครคัดเล

12/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

กรมสุขภาพจิต ได้เชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก

12/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2

เครือข่ายยุวทัศน์  กรุงเทพมหานคร  ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาปัจจั

06/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   นครปฐม   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบั

06/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มหาวิทยาลัยนเรศวรประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-ปร

06/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม