กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย

บริษัทอิงลิชออนไลน์  จำกัด  ผู้พัฒนาระบบการเรียนและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยชื่อ EOL System  ในโอกาสครบรอบ 12 ป

23/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) หลักการและเหตุผล มูลนิ

23/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สกสค. เสนอชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา STEM Education

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับ สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยได้กำหนดให้สะเต็มศึกษาเป็นโครงการสำคัญในด

23/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มห

16/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์” เพื่อเผยแพร่ทางเค

16/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูต

16/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน

บริษัท นานมี จำกัด ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี "NAN MEE CHINESE LA

16/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560(ครั้งที่ 3)

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

15/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม