กลุ่มอำนวยการ
สกสค. เสนอชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา STEM Education

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับ สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยได้กำหนดให้สะเต็มศึกษาเป็นโครงการสำคัญในด

23/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มห

16/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์” เพื่อเผยแพร่ทางเค

16/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูต

16/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน

บริษัท นานมี จำกัด ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี "NAN MEE CHINESE LA

16/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560(ครั้งที่ 3)

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

15/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณส

15/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์งาน Study in Hong Kong Education Fair

สถานกงสุลใหญ่  ณ   เมืองฮ่องกง   ได้มีหนังสือแจ้งว่า ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 8 แห่ง ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่

15/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองนนท์ ประจำปี พ.ศ.2560

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองนนท์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

 

15/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม