กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่า สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ จะรับสมัครคัดเล

12/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

กรมสุขภาพจิต ได้เชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก

12/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2

เครือข่ายยุวทัศน์  กรุงเทพมหานคร  ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาปัจจั

06/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   นครปฐม   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบั

06/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มหาวิทยาลัยนเรศวรประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-ปร

06/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครทุน Japanese Speaker Forum 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ร่วมกับ Kamenori Foundation  มีความประสงค์ให้ทุนแก่ครูและนักเรียนร่วมโครงการ Japanese

23/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย

บริษัทอิงลิชออนไลน์  จำกัด  ผู้พัฒนาระบบการเรียนและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยชื่อ EOL System  ในโอกาสครบรอบ 12 ป

23/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) หลักการและเหตุผล มูลนิ

23/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม