กลุ่มอำนวยการ
โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561

          ด้วยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท.สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค

23/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ประจำปีการศึกษา 256

23/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือขั้นตอนกระบวนการให้บริการ

คู่มือขั้นตอนกระบวนงานการให้บริการ

21/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

ประกาศมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

22/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

      สพฐ.ได้จัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ขึ้น

19/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์

09/ส.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
TISCO Financial Camp ออมก่อนใช้ สร้างวินัยการเงิน

TISCO Financial Camp  ออมก่อนใช้ สร้างวินัยการเงิน

09/ส.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม