กลุ่มอำนวยการ
คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(My Office)

คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)

27/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

โครงการขอชะลอการชำระหนี้เงินต้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

02/เม.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คำสั่งมอบหมายงาน ปี 62 (2)
 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
12/มี.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาและครูผู้สอน สนามการแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.เกมส์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เยี่ยมสนามการแข่ง

22/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมกิจกรรมสร้างส

22/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น.

22/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กฐินสามัคคี วัดเพลง จ.นนทบุรี ประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำผู้

19/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม