กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9

โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์   ปีที่ 9
BRIDGE 2 INVENTOR CHALLENGE 2016
 

25/พ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการทำนา 1

แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสุตรโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

18/พ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน

         กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

18/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลสอบ นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

ประกาศผลสอบ
นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2559

09/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ "Stop Bullying

โครงการประกวด ออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์

26/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก และประเทศวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนา

10/พ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับสมัครนักเรียนโครงการ "

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

10/พ.ย./15 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

     ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ได้ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน รายละเอียดตามประกา

05/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด !! รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ประจำปี 2558

          ตามที่ สพม.3 ได้แจ้งแนวทางในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

03/ส.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม