กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (พระนครศรีอยุธยา)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวีดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรีย

03/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน “การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์

                    ด้วย วชิราวุธวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ

                    เนื่องด้วยปี 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ท่องเที่ยว วิถี

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
“World Robot Games Thailand Charmpionship ๒o๑๘”

            บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ร่วมกับศูนย์การค้า

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบาย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561

นโยบาย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561

09/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรการรักษาความปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัด

มาตรการรักษาความปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก

23/ก.พ./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ปี2560

เรียน ผอ.รร.

          ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให้วันเข้าพรรษา

26/ก.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ในวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2560

22/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "

กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

05/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม