กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ปี2560

เรียน ผอ.รร.

          ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให้วันเข้าพรรษา

26/ก.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ในวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2560

22/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "

กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

05/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9

โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์   ปีที่ 9
BRIDGE 2 INVENTOR CHALLENGE 2016
 

25/พ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการทำนา 1

แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสุตรโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน

18/พ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน

         กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

18/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลสอบ นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

ประกาศผลสอบ
นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2559

09/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ "Stop Bullying

โครงการประกวด ออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์

26/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม