กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

 
            "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561"

03/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกวดเรียงความ หัวข้อ "พลังงานไทย เพื่อใคร"

ประกวดเขียนเรียงความ "พลังงานไทย เพื่อไทย"
 
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ข้างล่างนี้ค่ะ
vvvv

26/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (นนทบุรี)

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี

24/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดยนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเร

17/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (พระนครศรีอยุธยา)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวีดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรีย

03/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน “การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์

                    ด้วย วชิราวุธวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ

                    เนื่องด้วยปี 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ท่องเที่ยว วิถี

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
“World Robot Games Thailand Charmpionship ๒o๑๘”

            บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ร่วมกับศูนย์การค้า

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบาย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561

นโยบาย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561

09/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรการรักษาความปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัด

มาตรการรักษาความปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก

23/ก.พ./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม