กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ

วันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ พร้อมด้วยนางสาวณ

09/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รอง ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ

วันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  ลงพื้นที่ติด

09/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

04/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/

คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา/งานพัฒนาระบบการ

24/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่

คู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ และคู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบ 2 ระดับประเทศ

18/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการจัดการเรียนโดยองค์กรชุมชนและเอกชนในประเทศ

27/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน "

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน "การดำเนินงาน การตรวจขั้นที่ ๕

ดาวน์โหลด
คู่มือ "การดำเนินงาน การตรวจขั้นที่ ๕

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม