กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การเปิด ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

การเปิด ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

09/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน

คณะกรรมการชุดที่ 3 กำกับติดตามการรับนักเรียน ในจังหวัดนนทบุรี

08/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คณะกรรมการชุดทีี่ 1 สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน

คณะกรรมการชุดที่ 1 กำกับติดตามการรับนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา

08/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน

คณะกรรมการชุดที่ 2 กำกับติดตามการรับนักเรียน ในจังหวัดนนทบุรี

08/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ

วันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ พร้อมด้วยนางสาวณ

09/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รอง ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องเรียนพิเศษ

วันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  ลงพื้นที่ติด

09/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม