กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/

คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา/งานพัฒนาระบบการ

24/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่

คู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ และคู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบ 2 ระดับประเทศ

18/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการจัดการเรียนโดยองค์กรชุมชนและเอกชนในประเทศ

27/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน "

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน "การดำเนินงาน การตรวจขั้นที่ ๕

ดาวน์โหลด
คู่มือ "การดำเนินงาน การตรวจขั้นที่ ๕

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ Best Practies ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

02/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2561

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2561

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม