กลุ่มบริหารงานบุคคล
เกรณ์การย้าย พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดองค์ประกอบประเมินศักยภาพการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเข

01/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต

26/ม.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เกรณ์การย้าย พระนครศรีอยุธยา

เกรณ์การย้าย พระนครศรีอยุธยา

24/ม.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เกรณ์การย้าย นนทบุรี

 เกรณ์การย้าย นนทบุรี

24/ม.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

16/ม.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทากงการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา

16/ม.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย ตำแหน่งครู

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย ตำแหน่งครู

05/ม.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

04/ม.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา

19/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

15/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม