กลุ่มบริหารงานบุคคล
การลาอุปสมบท

แบบคำการขอลาอุปสมบท
ตรวจสอบตำแหน่ง ให้ถูกต้องและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน

แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน
(สำหรับข้าราชการสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด)

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขอสำเนา ก.พ.7

ขั้นตอนการขอสำเนา ก.พ.7 หรือสมุดประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

คู่มือการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

คู่มือการขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

22/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

19/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

02/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2561 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที

26/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

26/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม