กลุ่มบริหารงานบุคคล
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดั

21/ก.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

11/ก.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

11/ก.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งผลการพัฒนา /ประชาสัมพันธ์การสมัคร โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ

แจ้งผลการพัฒนา /ประชาสัมพันธ์การสมัคร เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน

16/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางกาณศึกษา ตำแหน่งครู

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางกาณศึกษา ตำแหน่งครู

23/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางกาณศึกษา ตำแหน่งครู

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางกาณศึกษา ตำแหน่งครู

21/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กศจ.นนทบุรี

กศจ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน

20/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

แก้ไขคำสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

01/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เกรณ์การย้าย นนทบุรี

รายละเอียดองค์ประกอบประเมินศักยภาพการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเข

01/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม