กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา

10/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.

10/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

03/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา

29/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุน-สพม3

ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุน-สพม3

29/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (

ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (นนทบุรี)

29/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (

ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (พระนครศรีอยุธยา)

29/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการคัดเลือก กรณีพิเศษ (นนทบุรี)

ประกาศผลการคัดเลือก กรณีพิเศษ (นนทบุรี)

22/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (พระนครศรีอยุธยา)

 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (พระนครศรีอยุธยา) 

21/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ

07/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม