กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อข้าราชการขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รายชื่อข้าราชการขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

15/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู

15/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา

10/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา

10/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.

10/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

03/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา

29/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุน-สพม3

ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุน-สพม3

29/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (

ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (นนทบุรี)

29/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (

ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (พระนครศรีอยุธยา)

29/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม