กลุ่มบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ของผู้ปฏิบัติงาน จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพ

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพล

09/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เรื่อง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3

02/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ขั้นตอนการขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูแลุะบุคลากรทางการศึกษา

25/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแลสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาของสถ

24/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

19/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

19/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จัดทำคู่มือการร้องเรียนขึ้นเพื่อให้เป็นช่องทางในการร้องเรียน และจัดการเรื่อ

17/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง

07/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม