กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

คู่มือการขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

22/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

19/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

02/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2561 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที

26/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

26/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

06/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ศธจ. พระนครศรีอยุธยา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ศธจ. นนทบุรี การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

21/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

20/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม