กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

09/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

27/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2563 (

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ที่ 162/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

08/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนัก

30/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ( อยุธยา)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ( อยุธยา)

23/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรร

19/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด

05/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด

05/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม